0390-100 08 tidbok@gapab.se

Carl Manhem har utfört de allra flesta implantatoperationer hos oss sedan 1996. Det innebär ett tillräckligt stort underlag för att våga sticka ut hakan och säga att det som är gjort har fungerat bra. Vi tillsammans utgör ett erfaret team.

Sedan flera år tillbaka har vi kunnat erbjuda direktbelastade implantat. Fördelarna med denna behandlingstyp är väl dokumenterad. Behandlingen innebär kortfattat att tiden för inläkning av fixturer oftast kan ske med tillfälligt fastskruvade tänder . Lösa proteser kan därmed undvikas. I många fall kan ingreppet innebära att en tandutdragning, korrigering av benet och fixturinstallation kan ske vid samma tillfälle och under samma operation. Avtryck kan tas samtidigt och en tillfällig tanduppsättning skruvas fast vilket minimerar tiden utan tänder. Där vinner man en hel del tid och slipper obehaget att opereras flera gånger. Vi har goda referenser som du kan få ta del av om du undrar mer.

Carl Manhem är en av få i Sverige som har stor erfarenhet av denna typ av behandling.