0390-100 08 tidbok@gapab.se

Det statliga tandvårdsstödet


ALLMÄNT TANDVÅRDSBIDRAG (ATB)

300 kr per år till personer 30-64 år
600 kr per år till personer 23-29 år och från 65 år
Bidraget kan sparas i högst 2 år

BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD
Alla barn och ungdomar har rätt till fri tandvård fram till årsskiftet, det år de fyller 23 år. Detta gäller även hos oss privattandläkare som är anslutna till Försäkringskassan.

HÖGKOSTNADSSKYDD
Högkostnadsskyddet gäller för tandvård som överstiger 3000 kr och beräknas på referenspriserna. (OBS! referenspriserna är inte det samma som tandläkarens pris.) Högkostnadsskyddet ersätter;
> 50 % av tandvårdskostnader mellan 3000 och 15 000 kr
> 85 % av kostnaderna för tandvård som överstiger 15 000 kr.

SÄRSKILT TANDVÅRDSBIDRAG (STB)
Sjukdom eller funktionsnedsättning kan ge Dig rätt till särskilt tandvårdsbidrag (STB). Bidraget är högst 600 kr per halvår. Läkarintyg krävs i de flesta fall. Fråga oss om du undrar vill veta mer om STB.

REFERENSPRISLISTAN >