0390-100 08 tidbok@gapab.se
Kan mitt barn få fri tandvård hos er?
Ja! Det var med stor glädje vi mottog den nya reformen om ’fritt val av tandläkare för barn’ som innebär att barn mellan 3-19 år kan erbjudas vård hos privata tandläkare på samma villkor som hos Folktandvården. Allt du som förälder behöver att göra är att kontakta oss och fylla i en listningsblankett.
Vad är statligt tandvårdsstöd?
ALLMÄNT TANDVÅRDSBIDRAG (ATB)
150 kr per år till personer 30-74 år
300 kr per år till personer 20-29 år och från 75 år
Bidraget kan sparas i högst 2 år

BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD
Alla barn och ungdomar har rätt till fri tandvård till och med det kalenderår då de fyller 19 år. Detta gäller även hos oss privattandläkare som är anslutna till Försäkringskassan.

HÖGKOSTNADSSKYDD
Högkostnadsskyddet gäller för tandvård som överstiger 3000 kr och beräknas på referensprisererna. (OBS! referenspriserna är inte det samma som tandläkarens pris.) Högkostnadskyddet ersätter;
> 50 % av tandvårdskostnader mellan 3000 och 15 000 kr
> 85 % av kostnaderna för tandvård som överstiger 15 000 kr.

SÄRSKILT TANDVÅRDSBIDRAG (STB)
Sjukdom eller funktionsnedsättning kan ge Dig rätt till särskilt tandvårdsbidrag (STB). Bidraget är högst 600 kr per halvår. Läkarintyg krävs i de flesta fall. Fråga oss om du undrar vill veta mer om STB.

Varför frågar tandläkaren vilka mediciner jag tar?
Det är väldigt viktigt att du som patient uppger alla mediciner du använder eftersom vissa läkemedel exempelvis ökar risken för blödning eller försvårar läkning. Vissa läkemedel kan också interagera med varandra. Tandläkaren måste alltså få information om vilka läkemedel du använder för att kunna ta hänsyn till eventuella risker med olika behandlingar.
Vad det är för skillnad mellan tandläkare och tandhygienist?
Legitimerade tandläkare utbildade i Sverige har examen från en 5 år lång utbildning på odontologisk institution eller fakultet vid universitet. …”Tandläkaren har i kraft av sin utbildning och sin legitimation fullständig och oinskränkt behörighet att självständigt diagnosticera, terapiplanera och behandla sjukdomar och anomalier i tänder, munhåla, käkar och omgivande vävnader för patienter i olika åldrar och med olika behov”… (Källa: Tandläkarförbundet)


För att få arbeta som legitimerad tandhygienist krävs examen från en 2 år lång utbildning på högskolenivå.
…” Tandhygienisten har en central roll när det gäller hälsofrämjande arbete och beteendepåverkan och har fördjupad kompetens inom förebyggande vård. Tandhygienisten har dessutom formell kompetens gällande diagnostik av karies och parodontala sjukdomar.”… (Källa: Tandläkarförbundet)

Vad är erosionsskador, vad beror de på och hur behandlas de?
Erosionsskador = frätskador. Erosionsskador kan bero på många olika saker. Det vanligaste är att erosionsskador orsakas av sura drycker dvs. läsk, fruktjuice, sportdrycker eller smaksatt kolsyrat vatten. De kan också bero på att man ofta äter syrlig frukt. Andra orsaker kan vara arbete i sur miljö eller kräkningar och sura uppstötningar orsakade av sjukdom (exempelvis anorexi). Det tråkiga med erosionsskador är att de är permanenta skador. Man kan alltså inte återskapa tandens egen vävnad. Däremot kan man själv förhindra att erosionsskadorna förvärras genom ändrade kostvanor och daglig fluorsköljning. I vissa svårare fall måste man laga skadorna med komposit eller kronor.
Varför tar tandläkaren röntgen?
Tandläkaren kan behöva ta röntgenbilder för att diagnostisera karies eller förändringar i benet runt tänderna som man inte kan se genom att bara titta i munnen. Röntgen skall endast tas på individuell indikation dvs. om det behövs.
Hur blir jag av med min tandläckarskräck?
Tandvårdsrädsla är vanligt. Berätta för din tandläkare om din rädsla. Ibland kan det räcka med att man som tandläkare tar sig extra tid för behandling och information. Ibland gör vi behandlingen i flera små steg där du som patient kan avbryta när du vill. Ibland behövs annan hjälp. Det uppskattas att ca 5% av Sveriges befolkning lider av tandvårdsfobi vilket betyder att tandvårdssituationen upplevs som så skrämmande att man inte alls vågar besöka tandläkaren. Då kan din tandläkare remittera dig till en specialist som kan hjälpa dig att hantera din fobi. De flesta blir hjälpta av KBT (Kognitiv Beteende Terapi).
Vad kan man göra åt en missfärgad framtand som är rotfylld?
Det händer att rotfyllda tänder missfärgas. Detta kan man ibland åtgärda med hjälp av något som kallas internblekning. Det innebär att man lägger blekningsmedel inuti tanden. Behandlingen kan ibland behöva upprepas för att man skall uppnå ett fullgott resultat. Vår erfarenhet är att det fungerar väl på gulnade kronor. Så innan man överväger att göra en krona på en tand för att bli av med en missfärgning är det väl värt att först prova med internblekning. Internblekning får endast utföras av tandläkare.
Varför får jag hål i tänderna?

Karies, eller hål i tänderna som vi brukar säga i dagligt tal, orsakas av syrabildande bakterier som skadar tändernas hårdvävnad. Kariesbakterierna lever och förökar sig med hjälp av socker som vi tillför genom vår kost. Ju oftare vi äter socker desto mer ökar alltså risken för att drabbas av karies. Det finns mycket du själv kan göra för att minska risken för hål. Att undvika småätande och begränsa sina intag av läsk, juice, saft, kakor, glass, sylt och annat godis till en dag per vecka är ett mycket effektivt sätt att undvika hål.

Vad beror tandlossning på?
Parodontit, som vi kallar tandlossning i dagligt tal, är en sjukdom som drabbar tändernas stödjevävnad. Sjukdomen orsakas av att immunförsvaret reagerar på plack och/eller tandsten. Plack är en blandning av bakterier och deras restprodukter. Om man exempelvis äter godis kan man snart se vitt kletigt plack som lätt borstas bort med tandborste. Tandsten är plack som förvandlats till sten genom att mineraler från saliv med tiden har bundits in. Tandsten kan däremot inte borstas bort utan måste tas bort med speciella verktyg av tandläkare eller tandhygienist.

Immunförsvarets reaktion på bakterierna och deras restprodukter kan ses som svullet och lättblödande tandkött sk gingivit eller tandköttsinflammation. Inflammationen kan vara väldigt smärtsam. Om tandköttsinflammationen tillåts fortgå uppstår så småningom djupa fickor runt tänderna. I fickorna trivs till exempel bakterier som inte behöver syre för att leva. Det finns ett antal särskilt aggressiva bakterier som man vet är direkt kopplade till parodontit. Kroppens immunförsvar skyddar kroppen mot bakterierna genom att skapa en skyddszon och i processen bryts tandens stödjevävnader ner. Detta leder i sämsta fall till rörliga tänder eller förlust av tänder.

Det finns olika typer av parodontit. Kronisk parodontit innebär att tändernas stödjevävnader bryts ner i en långsam process. Man uppskattar att ca 50% av alla 50-åringar har någon form av kronisk parodontit. Den andra varianten av parodontit kallas aggressiv parodontit. Denna sjukdom kan drabba yngre individer och orsaken kan ibland vara genetisk. Man vet också att vissa individer löper större risk att drabbas av parodontit, exempelvis diabetiker och rökare. Parodontit kan drabba hela bettet (generellt) eller bara vissa tänder (lokalt).

Jag har slagit av en bit av min tand. Vad kan ni göra?
Förenklat kan man säga att ju mer omfattande en skada är och ju äldre patienten är desto sämre är prognosen. Det finns alltid en risk för att tandnerven dör pga ett trauma. Därför är det viktigt att följa upp alla trauman med röntgenbilder och undersöka om tandnerven lever eller inte. I de fall där endast en liten del av kronan har gått sönder kan man ofta laga med plast. Om en stor del av kronan är trasig kan man laga tillfälligt med plast men om tandnerven dör måste tanden rensas och rotfyllas innan man lagar tanden eller förser tanden med en krona.
Måste jag ta bort mina visdomständer?
Visdomständer bör endast tas bort när det verkligen behövs till exempel vid problem med upprepade inflammationer runt visdomstanden (Perikoronit) eller om det finns risk för att tanden framför visdomstanden skadas.
När ska jag välja krona istället för lagning? Vad kostar en krona?
Krona rekommenderas ofta när en stor del av tanden har gått förlorad och prognosen för lagning med plast bedöms som dålig. Förlust av tandsubstans kan exempelvis bero på karies, trauma, att tanden har lagats många gånger eller att man har rotfyllt tanden. Kostnaden för en krona varierar, men räkna med minst 5 000 kr.
Vilka risker finns det med att bleka tänderna?
Om produkten innehåller mellan 0,1 % och 6 % väteperoxid måste en tandläkare undersöka tänderna för att bedöma eventuella risker innan tandblekningen utförs. Det finns risk för ilningar i tänderna efter behandlingen och blekning skall inte utföras på patienter under 18 år.